การร้อยมาลัย

การร้อยมาลัยซีก

Posted on 09/23/2012. Filed under: การร้อยมาลัย | Tags: |


  มาลัยซีกหรือเสี้ยว   หมายถึง  มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเพียงครึ่งวงกลมหรือน้อยกว่า  ซึ่งมีหลายขนาดด้วยกัน  เช่น  มาลัยซีกสามหลัก  มาลัยซีกห้าหลัก  มาลัยซีกเจ็ดหลัก  และ มาลัยซีกเก้าหลัก
มาลัยซีกขนาดเล็กที่สุด  หรือเรียกมาลัยเสี้ยว หรืออาจเรียกว่า มาลัย  2 – 1 ก็ได้  คือ มาลัยซีกสามหลัก
มาลัยซีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  คือ  มาลัยซีกสิบเอ็ดหลัก   หรืออาจเรียกว่า   มาลัย  6 – 5 ก็ได้
          การเรียกชื่อมาลัยแต่ละชนิดนั้น  จะเรียกตามลักษณะแนวตามยาวเป็นหลัก  เช่น มาลัยซีกสามหลัก  มาลัยซีกห้าหลัก  มาลัยซีกเจ็ดหลัก  มาลัยซีกเก้าหลัก  แต่บางคนจะเรียกสั้นๆ ว่า ซีก 3, ซีก 5, ซีก 7, ซีก 9 และบางครั้งก็เรียกตามลักษณะของการร้อยเช่น  2 – 1  (สองหนึ่ง) มาลัย  3 – 2 , มาลัย  4 – 3  และมาลัย  5 – 4

วิธีการร้อยมาลัยซีก  มีหลักสำคัญดังนี้

         1.จะต้องเริ่มต้นร้อยจำนวนกลีบมาก และจบการร้อยด้วยจำนวนกลีบน้อยเสมอ  เช่น  มาลัยซีกเจ็ดหลัก จะต้องเริ่มร้อยแถวแรก = 4 กลีบ  แถวที่  2 = 3  กลีบ
2.แต่ละแถวจะต้องร้อยให้กลีบสับหว่างกันเสมอ
3.พยายามเลือกกลีบขนาดเท่า ๆ กัน  และเวลาร้อยจะต้องส่งกลีบให้เท่ากันทุกกลีบและทุกแถวด้วย  เมื่อเวลาร้อยเสร็จแล้ว  จะเห็นเป็นแนวหรือแถวตามยาวขึ้นไปอย่างชัดเจนเป็นระเบียบสวยงาม  ซึ่งเรียกว่าหลักนั่นเอง

มาลัยซีกห้าหลัก  หรือ มาลัย  3 – 2

แถวที่  14                                        0   0
แถวที่  13                                     0    0   0
แถวที่  12                                        0   0
แถวที่  11                                     0    0   0
แถวที่  10                                        0   0
แถวที่  9                                       0    0   0
แถวที่  8                                          0   0
แถวที่  7                                       0    0   0
แถวที่  6                                          0   0
แถวที่  5                                       0    0   0
แถวที่  4                                          0   0
แถวที่  3                                       0    0   0
แถวที่  2                                          0   0
แถวที่  1                                       0    0   0
หลักที่                                          1 2 3 4 5
0  = กลีบกุหลาบ  หรือดอกพุด  หรือดอกมะลิ
วิธีทำ
แถวที่  1  ดอกพุด  3  ร้อยเรียงต่อกันในลักษณะไม่เกินครึ่งวงกลม
แถวที่  2  ดอกพุด  2  ร้อยอยู่ระหว่างดอกที่  1 กับ 2  และดอกที่ 2 กับ 3 ของแถวที่  1
แถวที่  3,5,7,9,11 และ 13  ร้อยเหมือนแถวที่  1
แถวที่  4,6,8,10,12 และ 14  ร้อยเหมือนแถวที่  2
หมายเหตุ   จะร้อยจำนวนกี่แถวก็ได้แล้วแต่โอกาสใช้สอยว่าต้องการความยาวเท่าใด  แต่ควรจบลงด้วยแถว  ดอกพุด 2 เสมอ  เพื่อเวลาผูกรัดจะได้ต่อกันพอดี 
Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

การร้อยมาลัยแบน

Posted on 09/23/2012. Filed under: การร้อยมาลัย | Tags: |


มาลัยแบนแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้
        1. มาลัยแบนยกดอกด้านเดียว คือ มาลัยที่ใช้โชว์ด้านเดียว  เหมาะสำหรับเป็นรัดข้อ รัดพานดอกไม้ คล้องกับมาลัยซีก หรือมาลัยผ้าเช็ดหน้า  เป็นต้น
        2. มาลัยแบนยกดอกสองด้าน คือ  มาลัยที่ใช้โชว์สองด้าน  เหมาะสำหรับทำมาลัยคล้องคอ  มาลัยชำร่วย  ลักษณะจะเหมือนมาลัยแบนยกดอกด้านเดียว แต่จะยกดอกทั้งสองด้าน
        3. มาลัยแบนยกดอกแบบตัวหนอน คือ  มาลัยแบนยกดอกสองด้านหัวท้ายจะเรียวเล็ก คล้ายมาลัยตัวหนอน แต่ส่วนกลางมองทางด้านหน้าจะดูป่องโค้ง  แต่ถ้ามองด้านข้างส่วนกลางจะดูแบน

การร้อยมาลัยแบน มีหลักที่สำคัญดังนี้
         1. การเลือกดอกพุด  ต้องมีขนาดดอกโตเท่า ๆ กัน  ตัดก้าน 2 ขนาด  คือ  ขนาดสั้น และยาว    ส่วนกลีบกุหลาบ  เลือกกลีบใหญ่  เพื่อใช้ร้อยด้านข้างตลอดแนว
         2. การขึ้นต้นแถวแรก  กลีบกุหลาบทั้งสองข้างจะอยู่ในแนวเส้นตรง  ดอกพุดจะทอดกลีบแนวตั้งฉากตรงกลาง ระหว่างกลีบกุหลาบทั้งสองข้าง
         3. ส่วนมาลัยแบนตัวหนอนนั้น นิยมร้อยขึ้นต้นด้วยดอกพุด หรือกลีบกุหลาบ  ส่งกลีบคล้ายร้อยมาลัยตุ้มครึ่งตุ้ม แล้วจึงต่อด้วยมาลัยแบน  ด้านข้างจะดูโค้งมน  ด้านหน้าและด้านหลัง จะเห็นลายแบน  แล้วจบด้วยมาลัยตุ้มครึ่งตุ้มเช่นกัน

 

ร้อยมาลัยแบนตามขั้นตอนดังภาพ…
แถวที่ 1 กุหลาบ 2 พุด 1 กุหลาบ 2 (ความยาวกลีบกุหลาบเท่ากันทุกกลีบ  ดอกพุดส่งก้านสั้น)
แถวที่ 2 กุหลาบ 1 พุด 2 กุหลาบ 1 (กลีบกุหลาบวางสับหว่างกับกลีบแถวที่ 1  ดอกพุดวางระหว่างดอกพุดแถวที่ 1)
แถวที่ 3 กุหลาบ 2 พุด 1 เญจมาศน้ำ 1 พุด 1 กุหลาบ 2 (ดอกเบญจมาศน้ำวางตรงกลางดอกพุด)
แถวที่ 4 กุหลาบ 1 พุด 2 กุหลาบ 1 (เหมือนแถวที่ 2)
แถวที่ 5 กุหลาบ 2 พุด 1 กุหลาบ 2 (เหมือนแถวที่ 1)
จะได้มาลัยแบนยกดอก 1 ช่วงลาย  ร้อยให้ได้ความยาวตามต้องการนะคะ………….

 

                    

 

 

อ้างอิงจาก  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/uthaithanee/tissana_m/malai/sec05p01.html

 

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

การ้อยมาลัยตุ้ม

Posted on 09/23/2012. Filed under: การร้อยมาลัย | Tags: |


มาลัยตุ้ม หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปกลม โดยเริ่มต้นจะเป็นวงกลมขนาดเล็กแล้วค่อยๆ ใหญ่หรือกว้างขึ้นทีละน้อยมาถึงประมาณช่วงกลางแล้วค่อยๆ ลดลงทีละน้อยให้มีขนาดเท่ากับตอนแรกๆ จนกระทั่งเหมือนตอนขึ้นต้น ส่วนลักษณะรูปทรงตามยาวนั้นคล้ายดอกบัวตูม ช่วงหัวท้ายเรียวตรงกลางป่องโค้งมน มาลัยตุ้มขนาดเล็กสุดนิยมร้อย 9 ชั้น และขนาดใหญ่สุด 15 ชั้น การร้อยมาลัยตุ้มจำนวนชั้นจะต้องเป็นเลขคี่เสมอ เช่น 9, 11, 13 , 15 มาลัยตุ้มมี 2 แบบด้วยกัน คือ
1. แบบไม่มีลาย
2. แบบมีลาย

วิธีการร้อยมาลัยตุ้ม มีหลักสำคัญดังต่อไปนี้
1.จะต้องเริ่มต้นร้อยด้วยดอกเล็ก หรือกลีบเล็กก่อน ควรส่งก้านหรือส่งกลีบสั้นที่สุด และชั้นต่อๆไปควรส่งก้านให้ยาวขึ้นทีละน้อยๆ จนถึงช่องยาวประมาณครึ่งเป็นช่วงที่มีความป่องโตเต็มที่เท่ากับขนาดที่ต้องการ ( ช่อง 2-3 แถวตรงกลาง ) แล้วค่อยๆ ส่งก้านสั้นลงทีละน้อยย้อนกลับมาเท่าขนาดตอนเริ่มต้น
2. ความยาวของมาลัยตุ้มประมาณ 2 ? – 3 ? นิ้ว ต้องระวังอย่าร้อยให้ยาวนัก เพราะมองดูแล้วจะกลายเป็นมาลัยตัวหนอนไป
3. การขึ้นต้นมาลัยตุ้มนั้น จำนวนดอกหรือกลีบไม่แน่นอนย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของดอกหรือ กลีบด้วยว่ามีขนาดเล็กหรือใหญ่ ถ้าดอกใหญ่หรือกลีบใหญ่ก็ขึ้นจำนวนกลีบน้อย แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมในชั้นต่อๆ ไป เช่น ถ้าดอกพุดตูม ( ขนาดเล็ก ) หรือกลีบกุหลาบจะขึ้นต้นประมาณ 5 ดอกหรือ 5 กลีบ แต่ถ้าเป็นดอกบานไม่รู้โรยจะขึ้นต้นเพียง 1 ดอกเท่านั้น
หน้าที่ใช้สอยของมาลัยตุ้ม

  • ใช้เป็นมาลัยชำรวยให้แก่แขกที่มาในงาน เช่น งานหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีมงคลสมรส หรือในโอกาสอื่น ๆ
  • ใช้เป็นส่วนประกอบตกแต่งในงานประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทยเช่น งานเครื่องแขวนดอกไม้สดของไทย
  • ร้อยใส่ไม้ไผ่แหลม ๆต่อก้านแล้วปักแจกัน หรือจัดดอกไม้สดในโอกาสต่าง ๆ
  • ใช้เป็นส่วนประกอบของมาลัย
  • ใช้เป็นส่วนประกอบของมาลัยครุย
  • ใช้ประกอบเป็นมาลัยคล้องมือ

*หมายเหตุ ขั้นตอนการร้อยมาลัยตุ้ม ดังรูป การร้อยมาลัยตุ้ม จะเริ่มร้อยแถวแรก 5 กลีบ โดยใช้กลีบขนาดเล็ก วางบนแป้นใบตอง ส่งความ ยาวประมาณ ครึ่งเชนติเมตร วางรอบแป้นใบตอง 1 รอบ หมุนตามเข็มนาฬิกา (ดาวสีฟ้า) และ แถวที่ 2 กลีบที่ 1 จะอยู่ระหว่าง กลีบที่ 1 และ 2 ในแถวที่ 1 โดยส่งกลีบยาวกว่าแถวแรกเล็กน้อย
(วงกลมสีเขียว) กลีบต่อไปวางกลีบสับหว่างจนครบ 6 กลีบ แถวต่อไปได้อธิบายไว้ในวิธีการร้อย

อ้างอิงจาก http://www.snr.ac.th/elearning/sumalee/lesson3-5-1.htm

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

การร้อยมาลัยกลม/กลมลายเกลียว

Posted on 09/23/2012. Filed under: การร้อยมาลัย | Tags: |


มาลัยกลม หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นวงกลมและรูปทรงตามยาวตรงและขนานกันไปตลอดเข็ม นิยมร้อยตั้งแต่ขนาด 6 กลีบขึ้นไปจนถึง 12 กลีบ หรือมากกว่านี้ก็ได้ย่อมแล้วแต่ชนิดของดอกไม้ ถ้าดอกเล็กหรือกลีบเล็กก็ใช้จำนวนกลีบมาก แต่ถ้าดอกไม้ดอกใหญ่หรือกลีบใหญ่ก็ใช้จำนวนกลีบน้อยมาลัยกลมแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ1. มาลัยกลมแบบไม่มีลาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ มาลัยเกลี้ยง” หรือ “ ตอน” หมายถึง มาลัยกลมที่ร้อยด้วยกลีบดอกไม้ หรือ ดอกไม้ หรือใบไม้ล้วนๆ ไม่มีลวดลายใดๆ และเป็นสีเดียวกันตลอดเช่น มาลัยกลมกลีบกุหลาบ มาลัยกลมดอกพุด มาลัยกลมดอกมะลิ มาลัยกลมกลีบดอกรัก มาลัยกลมดอกบานไม่รู้โรย ฯลฯ
2. มาลัยกลมแบบมีลาย หรือ บางคนเรียกว่า “ มาลัยกลมยกดอก” หมายถึง มาลัยกลมที่ร้อยใส่ลวดลายต่างๆลงไป ลายที่นิยมร้อยใส่มาลัยกลมได้แก่ ลายประเภทลายเกลียว ลายคดกริช ลายตาประชุม และลายประกอบ มาลัยแบบนี้จะนิยมร้อยด้วยดอกพุดหรือกลีบกุหลาบ เป็นพื้นและลวดลายที่ร้อยใส่ลงไปนั้นมักจะใช้ดอกไม้ กลีบดอกไม้ หรือใบไม้ที่มีสีสดๆ หรือสีที่ตัดกัน เพื่อให้เห็นลวดลายชัดเจนสวยงาม

วิธีการร้อยมาลัยกลม มีหลักที่สำคัญดังนี้ 2
1. คัดเลือกดอกหรือกลีบดอกให้ขนาดเท่าๆ กัน
2. การส่งกลีบหรือก้านดอก จะต้องให้ยาวเท่าๆ กันทุกกลีบ หรือทุกดอกทั้งในแนวเดียวกันและระหว่างแถวด้วย เพื่อให้มาลัยที่ร้อยเสร็จแล้วนั้นมีสัดส่วนและรูปทรงที่สวยงาม ดังนั้นในการร้อยดอกไม้แต่ละดอกหรือแต่ละกลีบ ควรจะต้องวัดก้านก่อนแทงใส่เข็ม
3. ร้อยแถวแรกหรือชั้นแรกให้เป็นวงกลมจัดระยะห่างแต่ละกลีบให้เท่ากัน โดยเริ่มร้อยกลีบแรกเรียงจากซ้ายวนไปทางขวา ( ตามเข็มนาฬิกา) จนครบจำนวนกลีบตามต้องการ
4. ร้อยแถวที่ 2 โดยวางกลีบให้สับหว่างกับกลีบในแถวแรกทุกกลีบ จนครบจำนวนกลีบเท่ากับแถวที่ 1
และแถวต่อๆ ไปก็ทำเช่นเดียวกัน ข้อควรระวัง คือทุกๆ แถวจะต้องมีจำนวนกลีบเท่ากัน และสับหว่างกันทุกแถวด้วย ถ้าแถวใดจำนวนกลีบลดน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นแสดงว่าจะต้องร้อยสับหว่างผิด
5. มาลัยกลมแบบไม่มีลายร้อยเรียงวนโดยรอบเข็มควรจัดระยะห่างแต่ละกลีบให้เท่ากัน เมื่อร้อยครบจำนวนกลีบในแถวที่ 1 ตามต้องการแล้วก็เริ่มร้อยแถวที่ 2 โดยกลีบแรกของแถวที่ 2 นี้จะต้องอยู่ระหว่างกลีบสุดท้ายและกลีบที่ 1 ของแถวที่ 1 และกลีบต่อๆ ไปก็ร้อยให้สับหว่างเช่นกันทุกแถวและจำนวนกลีบของแต่ละแถวก็ต้องเท่ากันด้วย
6. มาลัยกลมแบบมีลาย ถ้าลายด้านเดียวจะขึ้นต้นจำนวนกี่กลีบก็ได้ แต่ถ้าเป็นมาลัยกลมแบบมีลายสองด้านจะต้องขึ้นจำนวนกลีบคู่เสมอ นิยมขึ้น 8 หรือ 10 กลีบ หรือมากกว่านั้น( ถ้าเป็นมาลัยที่มีขนาดใหญ่) วิธีการร้อยก็เรียงวนโดยรอบเข็มเช่นกัน พอถึงลวดลายก็ร้อยกลีบที่มีสีต่างไปจากสีกลีบที่ร้อยเป็นพื้นอยู่เดิมแล้วนั่นเอง จะร้อยลายอะไรนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการหรือเห็นว่าสวยงามเหมาะสมเป็นสำคัญ

วิธีร้อยมาลัยกลมลายเกลียวคู่ 3
แถวที่ 1 ใบ 2 กุหลาบ 2 ใบ 2 กุหลาบ 2 โดยรอบร้อยเว้นระยะห่างแต่ละกลีบให้เท่าๆ กัน
แถวที่ 2 ใบ 2 ( ใบแรกอยู่ระหว่างใบที่ 1 กับ 2 ของแถวที่ 1 ) กุหลาบ 2 ใบ 2 กุหลาบ 2
แถวที่ 3 – 14 ร้อยเช่นเดียวกับแถวที่ 2 โดยแต่ละแถวให้กลีบสับหว่างกันทุกแถวเสมอ

หมายเหตุ กลีบที่ 3 -4 ของแต่ละแถว คือลายเกลียวที่ 1 และกลีบที่ 7- 8 ของแต่ละแถว คือลายเกลียวที่ 2 เมื่อร้อยเสร็จแล้วจะเห็นว่าเกลียวทั้งสองนี้จะเคลื่อนขนานเวียนขึ้นไปรอบเข็มถ้าร้อยกลีบแรกของแถวที่ 2 อยู่ระหว่างกลีบสุดท้ายกับกลีบที่ 1 ของแถวแรก แถวอื่นๆ ก็เช่นกันจะได้ลายเกลียวที่หมุนเคลื่อนที่ด้านตรงข้ามคือลายจะเคลื่อนจากด้านขวามือออกไปด้านนอกตัว แล้วเวียนกลับเข้ามาทางด้านซ้ายมือ

หน้าที่ใช้สอยของมาลัยกลม/กลมลายเกลียว

  • ใช้ทำเป็นมาลัยคล้องคอ
  • ใช้ทำเป็นมาลัยมือ หรือมาลัยคล้องแขน
  • ใช้ทำเป็นมาลัยแขวนหน้ารถ แขวนหัวเรือ
  • ใช้เป็นส่วนประกอบตกแต่งงานประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทยบางอย่าง
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...